Markdown in de Admin

Je kunt natuurlijk werken met de knopjes bovenin de editor om tekst vet te zetten, links te maken, etc,, maar je kunt ook rechtstreeks werken met de Markdown-code.

Laten we eens kijken naar een typische, gewone pagina, zoals die in Markdown is opgemaakt. Zo'n gewone pagina zal dikwijls de bestandsnaam 'default.md' hebben.

voorbeeld

Als we dan in de editor kijken dan ziet dit er zo uit:

markdown in admin

Als eerste zie je in het voorbeeldgeval het volgende staan:

#Voorbeeldpagina

Het hekje voor de tekst is Markdown opmaak voor een hoofdtitel (in HTML wordt dat <h1>). Afhankelijk van de stijl die voor jouw site is ingesteld door de ontwerper zal die titel in een bepaald lettertype zijn gezet, een bepaalde grootte hebben, kleur, dikte, enzovoort. Aan de ingestelde stijlen gaan we hier niets doen en dit geldt natuurlijk ook voor alle andere onderdelen van de pagina.

Het aantal hekjes voor de tekst geeft normaliter een titel aan die kleiner gezet is en hierarchisch lager staat dan de hoofdtitel. Normaal bevat een pagina slechts één hoofdtitel, maar kan meerdere subtitels bevatten. Het maximum is zes hekjes (voor <h6>).

Onder de hoofdtitel is een afbeelding geplaatst. In de tekst van de pagina zie je daar het volgende staan:

![grav logo](grav.png)

Het gedeelte tussen de gewone haakjes, dat direct achter de sluitende rechte haak komt, bevat de naam en het pad van de afbeelding die getoond moet worden. Het pad is hier weggelaten, omdat het bestand van de afbeelding in dezelfde folder aanwezig is als het .md-bestand van de pagina. Andere ontwerpers maken bijvoorbeeld een aparte folder aan waar alle afbeeldingen bij elkaar gezet worden. Dan zou dit er bijvoorbeeld zo uitzien:

![grav logo](images/grav.png)

Het gedeelte voor de gewone haakjes en voorafgegaan door het uitroepteken geeft de alternatieve tekstnaam aan van de afbeelding. Het is een goede gewoonte om dit te doen, maar kan eventueel ook leeg gelaten worden:

![](images/grav.png)

Onder de afbeelding komen een aantal alinea's met tekst. Een nieuwe alinea maak je door een regel over te slaan (twee keer op Enter drukken). Een zin die op een nieuwe regel moet staan, maar toch bij dezelfde paragraaf moet horen, kun je maken door achter de zin ervòòr twee of meer spaties te zetten en één keer op Enter drukken. Dit is in het voorbeeld gedaan achter de zin

Etiam eleifend lobortis ante vitae commodo.  

Je kunt de spaties niet zien, maar ze staan er wel.

Verder zie je in het voorbeeld een stuk tekst vet gedrukt staan en verderop een stukje cursief gezet. Vet zetten doe je door twee sterretjes te zetten om de tekst die vet moet worden:

**Lorem ipsum**

Tekst cursief zetten doe je met enkele sterretjes:

*Vivamus laoreet ex odio*

Je kunt zelf wel bedenken wat drie sterretjes zouden doen...

Tenslotte is er in dit stukje tekst een link geplaatst naar de Nederlandse Google pagina:

En met [deze link](https://www.google.nl) ga je naar Google.nl.

De tekst van de link staat tussen rechte haken en direct er achteraan komt dan tussen gewone haakjes de URL van de link.

Mocht je willen dat zo'n link in een apart venster opent dan kun je het volgende doen:

En met [deze link](https://www.google.nl?target=_blank) ga je naar Google.nl in een apart venster.

Er bestaat ook een plugin voor GRAV die dit automatisch voor je doet (External Links), en ook nog achter de link een icoontje plaatst ten teken dat de link in een apart venster zal openen.

Lijstjes maken gaat heel eenvoudig door voor elk lijst-item een afbreekstreepje en een spatie te zetten:

- eerste item
    - tweede item ingesprongen
    - derde item ingesprongen
- vierde item
- vijfde item

Genummerde lijsten doe je zo:

1. eerste item
    1. tweede item ingesprongen
    2. derde item ingesprongen
3. vierde item
4. vijfde item

Frontmatter

Als je de expert-knop indrukt en je gaat naar Content dan zie je een gedeelte dat gezet is tussen twee regels van drie afbreekstreepjes (---). Dit gedeelte wordt de 'Frontmatter' genoemd. Hierin staan gegevens die betrekking hebben op de onderhavige pagina. Bijvoorbeeld de hoofdtitel van de pagina en soms ook een aparte menu-aanduiding. Er kunnen ook instellingen instaan die betrekking hebben op bepaalde plugins die door de pagina gebruikt worden. Ook gegevens voor het optimaliseren van zoekmachines en nog veel meer. Frontmatter-instellingen zijn niet opgemaakt met Markdown, maar met YAML. Bij YAML-instellingen zijn de spaties voor de instelregels heel belangrijk. Voor het grootste gedeelte zou je hier niets moeten veranderen. Je kunt natuurlijk ook experimenteren, maar zorg er altijd voor dat je een kopie van de oorspronkelijke Frontmatter hebt, zodat je die kunt terugzetten.

Overigens zal het GRAV-programma alle instructies in Markdown en YAML omzetten in keurige HTML die je kunt terugvinden in de broncode van de pagina, zodra je die geladen hebt in een browser. Het kan ook zijn dat de pagina, behalve Frontmatter en tekst met Markdown opmaak, ook HTML instructies bevat. Deze kun je herkennen doordat ze altijd omgeven zijn door < en > haakjes. Tenzij je weet wat je doet blijf je daar beter vanaf (of zorg voor een kopie, zodat je alles weer kunt terugzetten).

In het volgende gedeelte van deze handleiding wordt besproken hoe je pagina's kunt toevoegen.