Pagina's offline aanpassen

Het aanpassen van de Markdown opmaak in een teksteditor als Sublime Text of Notepad++ gaat precies hetzelfde als het opmaken in de Admin-omgeving. Je hebt wel geen mooie editor-knopjes, maar wel een ongehinderd zicht op de tekst van je pagina, pagina-nummering, highlighting van allerlei soorten code en je kunt met een getabde interface gemakkelijk wisselen van pagina. Dergelijke editors kunnen vaak ook in een donkere modus gezet worden, wat veel prettiger aan je ogen is.

sublime

Dus het werken met de Markdown opmaak en de Frontmatter is hetzelfde als in de Admin-omgeving. Een overzicht:

Alinea's worden gescheiden door een regel over te slaan (twee Enters geven). Zinnen op een nieuwe regel zetten doe je door achter de regel ervòòr twee of meer spaties te zetten en vervolgens één enkele Enter te geven.

*deze tekst wordt cursief*
**deze tekst wordt vet**
***deze tekst wordt cursief en vet***
#Dit wordt een hoofding
##Dit wordt een subhoofding
###Dit wordt een nog kleinere subhoofding

De opmaak voor een afbeelding ziet er bijvoorbeeld zo uit:

![grav logo](grav.png)

Lijstjes maak je zo:

- eerste item
    - tweede item ingesprongen
    - derde item ingesprongen
- vierde item
- vijfde item

of:

1. eerste item
    1. tweede item ingesprongen
    2. derde item ingesprongen
3. vierde item
4. vijfde item
Met [deze link](https://www.google.nl) ga je naar Google.nl.
En met [deze link](https://www.google.nl?target=_blank) ga je naar Google.nl in een apart venster.

Verderop in de handleiding zullen nog wat meer opmaakmogelijkheden besproken worden.

Na het aanpassen en opslaan van de pagina zul je deze op de juiste plek op de server moeten zetten met FTP.